Penisforstoring.org

Peniskirurgi


Feb. 27 2010. Den senaste metoden för att öka penisstorleken kallas falloplastik eller penisförstoringskirurgi. Vanligtvis krävs två oberoende processer, en för att öka längden och en för att öka grovleken.

Hur utförs penisförlängningsoperationerna?

De består normalt sett av att delar av de ligament som fäster penisen mot blygdbenet lossas genom ett snitt vid den övre delen. På så vis kan corpora cavernosa skjutas ut längre framåt. En sådan förlängning blir aldrig mer än 2 till 3 cm mer än penisens originalstorlek. Det är också viktigt att poängtera att resultaten varierar från person till person. Förtjockning av penis görs genom att fyllningsmaterial injiceras med kanyler i de delar av penis som kirurgen valt ut.

Få 3 videor gratis
Bara för idag, får 3 videor med övningar för att förlänga din penis naturligt

Vilken form av bedövning krävs?

Vanligtvis använder sig kirurger av totalbedövning och i vissa fall av lokalbedövning. Våra läsare bör hålla i minnet att ett kirurgiskt ingrepp är mycket allvarligt med alla de kostnader och risker som det innebär.

Vilka risker finns det med peniskirurgi?

  1. Risker i relation till totalbedövningen
  2. Risken att penis går tillbaka i storlek efter operationen
  3. Risker relaterade till operationen i sig
  4. Mänskliga faktorer
  5. Komplikationer efter operationen som infektioner och smärta

Hur mycket kostar det?

Priset för varje operation, beroende på vilken klinik och kirurg du väljer, ligger på mellan 3.000 och 10.000 euros.

Avslutande slutsats från Penisforstoring.org

Enligt vår mening är ett kirurgiskt ingrepp en behandling som innebär ett högt risktagande i förhållande till de resultat som kan åstadkommas. Så viktiga dagstidningar som El Mundo har refererat till de risker som den här sortens kirurgiska ingrepp medför. En annan faktor som de har emot sig är att penisförstoringsoperationerna varken förbättrar erektionskapaciteten eller styrkan, eftersom det är faktorer som påverkas av blodflödet i penis. Det finns mycket mindre kostsamma och riskfyllda metoder som kan förbättra penisens längd såväl som dess grovlek utan att det blir nödvändigt med kirurgiska ingrepp.

Informationen på vår hemsida tillhandahålls enbart i informativt syfte för att upplysa våra läsare om behandlingar, råd och nyheter i relation till penis. På inget vis ämnar den här informationen ersätta den oumbärliga kontakten eller råden som ges mellan läkare och patient. penisforstoring.org tar inget ansvar för de skador som skulle kunna uppstå genom bruk av någon som helst behandling eller information utan föregående medgivande från specialistläkare. Bruk av informationen på den här webbsidan utan översyn av läkare eller professionell kommer att förstås som självmedicinering. Sitemap.