Penisforstoring.org

Krökt penis


Jan. 13 2010. Peyronies sjukdom, som i folkmun går under benämningen krökt penis eller böjning av penis, uppträder i erigerat tillstånd och kan orsaka penetreringsproblem under sexuella relationer och dessutom ge upphov till smärta.

Varför uppkommer Peyronies sjukdom?

Det beror på att hård vävnad bildas i cellväggarna i penisens corpora cavernosa vilket åstadkommer en utveckling av penisens böjning eller krökning i erigerat tillstånd. Det är en sjukdom som drabbar runt 388 av 100.000 män, men anses endast som gravt och i behov av behandling om det omöjliggör genomförandet av sexuella relationer eller orsakar svåra smärtor.

Få 3 videor gratis
Bara för idag, får 3 videor med övningar för att förlänga din penis naturligt

Vad kan en krökt penis orsaka?

  • Smärta vid erektion
  • Minskad diameter av penis under erektion
  • Penetreringsproblem
  • Otillfredsställande sexuella relationer
  • Problem relaterat till självförtroendet

Finns det någon form av behandling för att korrigera krökt penis?

Absolut. Det förekommer penissträckare med vilka det går att, förutom att korrigera penisens krökning, öka dess längd och grovlek.

I fallet med sträckaren Andropenis erbjuds en hemsida med kompletta studier utförda av urologer som behandlar flertalet patientfall där otroliga resultat uppvisas. Patienterna lyckades korrigera krökningen eller avvikelsen med 70 %.

Därför finns det flera kliniker och urologer som rekommenderar den här sträckaren för att korrigera sina patienters krökta penis. Problemet med att köpa den på en klinik är att priset går upp 3 eller 4 gånger och vi rekommenderar därför att köpa den på en hemsida. Även om det inte är nödvändigt att göra ett läkarbesök innan, eftersom den är så lätt att använda, kan det ändå vara en bra idé att gå till läkaren efter köpet för att få dennes råd eller översyn av behandlingen. På så vis kan du spara hundratals euros med samma produkt.

Att vi så bestämt kan bekräfta den här sträckarens effektivitet för behandling av krökt penis beror på att vi inte bara baserar oss på de vittnesmål vi fått in från Andropenis läsare och kunder, utan även på rigorösa vetenskapliga undersökningar. Hitta en lösning till din krökta penis.

Informationen på vår hemsida tillhandahålls enbart i informativt syfte för att upplysa våra läsare om behandlingar, råd och nyheter i relation till penis. På inget vis ämnar den här informationen ersätta den oumbärliga kontakten eller råden som ges mellan läkare och patient. penisforstoring.org tar inget ansvar för de skador som skulle kunna uppstå genom bruk av någon som helst behandling eller information utan föregående medgivande från specialistläkare. Bruk av informationen på den här webbsidan utan översyn av läkare eller professionell kommer att förstås som självmedicinering. Sitemap.