Penisforstoring.org

PENISENS ANATOMI


Uppbyggnad

Jan. 06 2010. Penisens anatomi består av tre helt separerade cylindrar (se ruta 1.1). De två pariga cylindrarna som kallas corpora cavernosa ansvarar för penisens erektila funktioner. De två cylindrarna står i förbindelse genom ungefär tre fjärdedelar av sin totala längd, genom små hålrum i cylindrarna (det här är anledningen till att injektioner i penis bara utförs i ena änden eller i endera av penis cylindrar). Cylindrarna delar på sig på väg in mot kroppen och sitter fast vid pubisbenet med ett grovt membran. Dessutom är var och en av cylindrarna täckta med ett mycket resistent hölje som kallas ”túnica albuginea”. Runt penis hittar vi ännu ett membran, vilket då den fylls med blod, ger upphov till den stadiga struktur som möjliggör penetrering.

Få 3 videor gratis
Bara för idag, får 3 videor med övningar för att förlänga din penis naturligt

Penisens tredje cylinder kallas ”spongiosum” och omfattar urinröret. Vävnaden runtomkring den här svällkroppen är av mycket finare slag, och cylindern befinner sig i klyftan som bildas mellan de övriga två cylindrarna. I takt med att den här svällkroppen närmar sig penis ände blir den smalare och går under namnet ollon. Slutligen, i delen närmast kroppen, blir den bredare och formar vad som kallas bulbus. Runtomkring dessa tre cylindrar sitter ett tjockt och starkt membran som kallas ”Bucks fascia”. Därefter kommer ett sista skikt som täcker hela området och kallas ”Colles fascia” eller ytskikt. Detta fortsätter längsmed magväggen vilket hjälper strukturen att hålla sig stadig och ger den samtidigt styrka och hårdhet.

Huden som täcker penis är extremt rörlig och tänjbar. Detta är helt nödvändigt för att erektioner ska kunna uppstå. Penisens hud är unik i det avseendet, och kontrolleras av hormonsystemet. Ollonet har en struktur som skiljer sig från de övrigas och täcks av förhuden. Detta är ett dubbelt hudveck i penis som kan röra sig och anpassa sig helt efter penisens behov, det betyder att det har väldigt lätt att svullna och skadas. Det är därför som penisens hud lätt svullnar upp, även vid smärre skador, under kortare perioder.

Peniskroppen är fasthäftad vid blygdbenet och en förtjockning av muskeln håller i sin tur uppe penis. Musklerna i de raka musklerna, eller de såkallade ”ABS”, är musklerna som befinner sig i mitten av magväggen. Det här täta skiktet går under namnet fundiformligamentet och formar en förlängning av de raka magmusklerna för att hålla fast penis. Vid ett snitt i det här ligamentet, som vid penisförstoringsoperationer, kan penis komma att verka längre, men det enda som hänt är att den hänger längre ut från kroppen eftersom den sitter lösare. 

Blodtillförsel

Tillförseln av blod till penis kommer från huvudartären placerad i kroppens nedre baksida och som kallas aorta. Aortan grenar sedan ut sig i ett internt och ett externt artärsystem, och slutligen artärsystemet som går under blygdbenet och mynnar i penisens artärer. Då mannen sätter sig eller speciellt då han cyklar stryps blodtillförseln till det här artärsystemet. Om artärerna skadas, kan symptom som artärfattighet och erektil dysfunktion uppstå. En artär i corpora cavernosa förser alla penis erektila vävnader med blod.

Blodtillförseln till ollonet, eller penishuvudet, utgör delar av ett separat system. Därför kan män få full erektion utan att ollonet svullnar upp, till exempel under omständigheter som priapism. Samma sak gäller för de män som har penisimplantat, där ollonet eller penishuvudet inte sväller.

Mekanismen som ligger bakom erektionerna kallas för den venösa förslutningsmekanismen. Då venerna inte förmår dra ihop sig eller blockeras, är det omöjligt att hålla kvar en erektion. Utan den här känsliga mekanismen, rinner blodet ut för tidigt ur penis och leder till att erektionen förlorar i kraft. Den här sortens impotens kallas för venöst läckage.

Nervsystem

Penisens nervsystem är inblandat i skapandet och upprätthållandet av erektionen, liksom ejakulationen. Majoriteten av känslonerverna befinner sig i penishuvudet, eller ollonet. För att uppnå en erektion används alla hjärnans områden samt ryggraden. Första delen av en erektion kontrolleras av hjärnan, det går under benämningen psykogen erektion. Det inträder vid alla former av mental eller erotisk stimuli. Erektionen kan även orsakas enbart av en friktion av penishuden. Detta går under namnet reflexogen erektion och inträder ofta då mannen vid något tillfälle fått en skada på ryggraden och därför inte kan komma i erigerat läge utan fysisk stimulering.

Sperma

Testikelpungen är av unik struktur med mycket tunn hud, fristående och vanligtvis med knapp hårväxt. Att testiklarna befinner sig utanför kroppen skapar en svalare miljö och utmärkta förutsättningar för spermatogenesen eller spermieproduktionen. Värme brukar medföra att sperman inte utvecklas som den bör. Under testiklarna hud hittar vi cremastermuskeln, den förenar sig med pungen och genom att dra ihop den lyfter sig testiklarna. Detta sker vid höga eller låga temperaturer och även vid smärtsamma stimuli.

Testiklarna är sträva och har storleken av ett litet ägg. De ansvarar för spermaframställningen liksom för testosteronframställningen. Bakom testiklarna befinner sig bitestiklarna, ett enda spiralformat rör där sperman mognar och förvaras. I ena änden av bitestiklarna sitter en tubformad grov muskel som kallas för sädesledare, den tar hand om sperman och för den från bitestikeln till prostatan som ejakulerar. Sädesledarna är det vanligaste stället för sterilitetsoperationer och vasektomi.

Sperman förs genom sädesledarna till två organ som befinner sig bakom prostatan. Dessa organ kallas för sädesblåsa och är två runt 5 cm långa sträva körtlar, de bildar ett sekret som ingår i sädesvätskan och förenar den med prostatan. Prostatan sitter nedanför urinblåsan och där bildas en vätska som möjliggör spermans näringsförsörjning och aktivering. Sädesblåsans och prostatans främsta uppgift är att förse sperman med näring och utrymme där den befinner sig före ejakulation. En mycket liten komponent, generellt mindre än 5 procent, är i verkliga fallet spermier, vilket är anledningen till att inga större förändringar inträffar efter en vasektomi.

Prostatan utsöndrar största delen av sädesvätskan. Två små körtlar sitter precis utanför urogenitala systemet, där penis hålls fast vid blygdbenet. Dessa organ som kallas cowpers körtlar producerar en mycket liten mängd klar vätska, försatsen. Det är den här klara vätskan vi kan se precis innan utlösningen. Även försatsen kan innehålla små mängder spermier.

Strukturella avvikelser

Ett exempel på strukturell avvikelse är en krökt penis. Krökningen kan vara närvarande sedan födseln, medfödd krökning, eller så kan den ha uppstått senare. Majoriteten män har en lättare krökning eller lutning av penis. Detta är inte något som anses som onormalt. Kurvaturen anses onormal då den påverkar penetreringen. Det är väldigt ovanligt med en så krökt penis att mannen inte lyckas penetrera, i dessa fall går krökningen oftast nedåt. Då krökningen är så pass grav att den omöjliggör penetrering är ett kirurgiskt ingrepp att rekommendera.

Hos runt 0.3 till 0.8 procent av nyfödda barn med manligt kön mynnar urinöppningen på undersidan av penis, något som kallas hypospadi. Detta är i sig själv inte något anmärkningsvärt problem, och kirurgiskt ingrepp rekommenderas enbart om det är svårt att föra in sperma i vaginan, eller vid svårigheter att urinera. Det finns olika grader av hypospadi, hos vissa mynnar urinröret precis vid slutet av penis, hos andra ända från pungen.

Ytterligare ett ovanligt anatomiskt tillstånd består av frånvaron av testiklar. Hos mannen bör testosteronet cirkulera normalt och en eller båda testiklarna finnas närvarande. Då testiklarna saknas i pungen är det möjligt att de befinner sig inuti magen. Den här situationen inträffar inte längre särskilt ofta eftersom det vanligtvis korrigeras direkt efter födseln.

Informationen på vår hemsida tillhandahålls enbart i informativt syfte för att upplysa våra läsare om behandlingar, råd och nyheter i relation till penis. På inget vis ämnar den här informationen ersätta den oumbärliga kontakten eller råden som ges mellan läkare och patient. penisforstoring.org tar inget ansvar för de skador som skulle kunna uppstå genom bruk av någon som helst behandling eller information utan föregående medgivande från specialistläkare. Bruk av informationen på den här webbsidan utan översyn av läkare eller professionell kommer att förstås som självmedicinering. Sitemap.