Penisforstoring.org

HUR FUNGERAR DE?


Vad betyder feromoner för sexuell attraktionskraft?

Jan 10 2010. Feromoner är en kemisk substans eller doftämne som människokroppen utsöndrar helt naturligt för att locka till sig det motsatta könet. Det här feromondoftämnet har ett mycket effektivt inflytande på människans attraktionskraft och sexuella beteende.

Få en E-book gratis
Bara för idag, få en förförelsemanual, en välgörande och ofelbar guide med allt du behöver för att bli en erövrare

Feromonernas funktion, hos människor såväl som hos djur, är att intensifiera den sexuella attraktionskraften, vanligen genom att utsöndras från svettkörtlarna. Problemet uppstår då de flesta av dagens människor duschar dagligen och på så vis gör de sig av med en stor del av de feromoner som deras kropp har utsöndrat.

Nuförtiden, tack vare de senaste vetenskapliga framstegen, har ett stort antal företag börjat marknadsföra de här feromonerna som kan hjälpa oss att med garanti öka vår attraktionskraft hos det motsatta könet. En vanlig åsikt är att de här produkterna inte har någon verkan alls, men det är ett vetenskapligt faktum som bevisas dagligen i djurvärlden.

Hur fungerar feromonerna?

Feromonernas doftämne tas upp av oss människor genom ett luktorgan i vår näsa som heter vomeronasalorganet (VNO). Bland många forskare kallas det i dagligt tal för "det sjätte sinnet" eftersom det spelar en stor roll och är så pass viktigt för människans attraktionskraft.

Vårt vomeronasalorgan är förbundet med nervändarna i hypotalamus och ansvarar för att fånga upp feromonerna som det motsatta könet skickar ut och kanalisera dem så att de ger upphov till känsloreaktioner och sexuell attraktion.

Fungerar verkligen feromonerna för sexuell attraktionskraft?

Enligt informationen som vi har tagit del av, åsikter från er och genom vetenskapliga undersökningar som vi har läst, vet vi att feromonerna kan vara till stor hjälp för att öka uppmärksamheten och den sexuella attraktionen hos det motsatta könet. Det är produkter som verkligen är att rekommendera till alla de personer som vill förbättra sin sexuella dragningskraft.

Vilka resultat kan jag åstadkomma?

  • Ökad sexuell dragningskraft
  • Förbättrad tilltro till dig själv
  • Ökat självförtroende
  • Större attraktionskraft hos motsatta könet
  • Fler sexuella relationer

Informationen på vår hemsida tillhandahålls enbart i informativt syfte för att upplysa våra läsare om behandlingar, råd och nyheter i relation till penis. På inget vis ämnar den här informationen ersätta den oumbärliga kontakten eller råden som ges mellan läkare och patient. penisforstoring.org tar inget ansvar för de skador som skulle kunna uppstå genom bruk av någon som helst behandling eller information utan föregående medgivande från specialistläkare. Bruk av informationen på den här webbsidan utan översyn av läkare eller professionell kommer att förstås som självmedicinering. Sitemap.