Penisforstoring.org

Vanliga frågor om feromoner för sexuell attraktionskraft


Fungerar verkligen feromonerna?

Mar 05 2010. Vi har fått in flera vittnesmål från män som har förbättrat sin attraktionskraft tack vare den här sortens produkter, i form av parfymer eller eau de cologner och utan någon ansträngning. Många har svårt att tro på den här sortens produkter, men vid lite närmare undersökningar, som den vi har gjort, visar det sig att orsakerna som ligger bakom deras verkan är helt vetenskapliga. Därför drar vi slutsatsen att de fungerar.

Hur fungerar de?

Feromonernas naturliga doftämnen fångas upp i vårt vomeronasalorgan som är ansvarigt för att kanalisera och ge upphov till människans olika känsloreaktioner och beteenden. Det är vetenskapligt bevisat att kvinnor känner sig mer dragna till män med hög grad av feromoner i kroppen. Eau de colognen härmar med exakthet ämnena som utsöndras från den egna människokroppen och får en man att bli mer attraktiv för kvinnorna.

Kan de ha några biverkningar?

Parfymerna är naturliga och säkra men du bör se till att du inte är allergisk mot någon av ingredienserna.

Hur används de här feromonerna?

Största delen av de här feromonerna marknadsförs som vanliga parfymer och eau de cologner, och liknar dem mycket i användningssätt. Du sätter bara på dig lite innan du ska gå ut, precis som med vilken eau de cologne som helst. Vi rekommenderar dig att läsa instruktionerna för varje produkt innan användning.

Vilka resultat kan jag åstadkomma?

Du kommer att lagga märke till att du blir attraktivare för det motsatta könet, dina framgångschanser ökar och dina sexuella relationer blir fler.

Är alla feromonparfymer likadana?

Inte alls, vi rekommenderar dig att uppmärksamt läsa de minutiösa jämförelser som vi presenterar i avdelningen "jämförelser". Så kan du välja de som passar dig bäst.

Kan alla använda de här feromonerna?

Ja, alla människor kan använda dem, oberoende av ålder, etniskt ursprung och fysik.

Informationen på vår hemsida tillhandahålls enbart i informativt syfte för att upplysa våra läsare om behandlingar, råd och nyheter i relation till penis. På inget vis ämnar den här informationen ersätta den oumbärliga kontakten eller råden som ges mellan läkare och patient. penisforstoring.org tar inget ansvar för de skador som skulle kunna uppstå genom bruk av någon som helst behandling eller information utan föregående medgivande från specialistläkare. Bruk av informationen på den här webbsidan utan översyn av läkare eller professionell kommer att förstås som självmedicinering. Sitemap.